Ultimate Gag

In jos

descarca Ultimate Gag

Mesaj Scris de DarkArms la data de Dum Noi 13, 2016 6:48 pm

Descriere: Plugin avansat de gag care are anumite facilitati: cand jucatorul da retry dupa gag ii ramane gagul, iar cand mapa se schimba gagul ramane. Ultimate Gag nu are motiv pentru ca automat motivul e limbajul.

Descarcare:
Spoiler:
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >

#include < fakemeta >
#include < engine >
#include < nvault >

#define PLUGIN "Special Admin Gag"
#define VERSION "1.0"

#define COMMAND_ACCESS ADMIN_KICK // accesu adminilor pentru comanda
#define MAX_PLAYERS 32 + 1

#define SAVEDATA_FILE "GagSaveDataFile"

enum {
INFO_NAME
};

new const bars[ ] = "/";

new command[ ] [ ] = {
"/gag"
};

new Caccess[ ] = {
COMMAND_ACCESS,
COMMAND_ACCESS
};

new const gGagFileName[ ] = "gag_words.ini";

new const gGagThinkerClassname[ ] = "GagThinker_";

new PlayerGagged[ MAX_PLAYERS ];
new PlayerGagTime[ MAX_PLAYERS ];
new JoinTime[ MAX_PLAYERS ];
new szName[ 33 ];

new g_Words[ 562 ] [ 32 ], g_Count;

new gCvarSwearGagTime;
new gCvarGagMinuteLimit;
new gCvarGagMinuteInSeconds;
new gCvarAdminGag;
new gCvarWords;

new gMaxPlayers;
new iVault;

new SaveDataFile [ 128 ];

public plugin_init( )
{
register_plugin( PLUGIN, PLUGIN, "Cristi .C" );

register_concmd( "amx_gag", "CommandGag" );
register_concmd( "amx_ungag", "CommandUngag" );

register_clcmd( "say", "CheckGag" );
register_clcmd( "say_team", "CheckGag" );

register_clcmd( "say", "command_chat" );

register_clcmd ( "say /adminsonly", "fPrintCustomText" );
register_clcmd ( "say adminsonly", "fPrintCustomText" );

register_clcmd ( "say /supremeonly", "fPrintCustomTexts" );
register_clcmd ( "say supremeonly", "fPrintCustomTexts" );

register_clcmd ( "say /globaleonly", "fPrintCustomTextss" );
register_clcmd ( "say globalonly", "fPrintCustomTextss" );

GagThinker( );
register_think( gGagThinkerClassname, "Forward_GagThinker" );

gCvarSwearGagTime = register_cvar( "amx_autogag_time", "10" ); // minutele pentru gag cand ia autogag
gCvarGagMinuteLimit = register_cvar( "amx_gag_minute_limit", "300" ); // limita maxima pentru gag minute
gCvarGagMinuteInSeconds = register_cvar( "amx_gag_minute_in_seconds", "60" ); // minute in secunde
gCvarAdminGag = register_cvar( "amx_admingag", "1" ); // poti da si la admini gag daca e egal cu 1, daca e 0 nu poti
gCvarWords = register_cvar( "amx_maxwords", "200" ); // lista maxima de cuvinte in gag_words.ini

iVault = nvault_open( "GagSystem" );

if( iVault == INVALID_HANDLE )
{
set_fail_state( "nValut returned invalid handle!" );
}

gMaxPlayers = get_maxplayers( );

new DataDir [ 64 ];
get_datadir ( DataDir, 63 );
format ( SaveDataFile, 127, "%s/%s.dat", DataDir, SAVEDATA_FILE );
}

public fPrintCustomText ( id ) {

if ( get_user_flags ( id ) & ADMIN_RESERVATION ) {
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Parola sectiunii Admins Only este:!g ..." );
}
else
{
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Trebuie sa fii admin ca sa vezi parola!" );
}
}

public fPrintCustomTextss ( id ) {

if ( get_user_flags ( id ) & read_flags("abcdefghijkmnopqrstw") ) {
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Parola sectiunii Global Only este:!g ..." );
}
else
{
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Trebuie sa fii admin ca sa vezi parola!" );
}
}

public fPrintCustomTexts ( id ) {

if ( get_user_flags ( id ) & read_flags("abcdefghijkmnopqrstuw") ) {
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Parola sectiunii Supreme Only este:!g ..." );
}
else
{
chat_color ( id, "!g[NORD.INDUNGI.RO]!n Trebuie sa fii admin ca sa vezi parola!" );
}
}

public plugin_cfg( )
{
static szConfigDir[ 64 ], iFile[ 64 ];

get_localinfo ( "amxx_configsdir", szConfigDir, 63 );
formatex ( iFile , charsmax( iFile ) , "%s/%s" , szConfigDir, gGagFileName );

if( !file_exists( iFile ) )
{
write_file( iFile, "# Pune aici cuvintele jignitoare sau reclamele", -1 );
}

new szBuffer[ 128 ];
new szFile = fopen( iFile, "rt" );

while( !feof( szFile ) )
{
fgets( szFile, szBuffer, charsmax( szBuffer ) );

if( szBuffer[ 0 ] == '#' )
{
continue;
}

parse( szBuffer, g_Words[ g_Count ], sizeof g_Words[ ] - 1 );
g_Count++;

if( g_Count >= get_pcvar_num ( gCvarWords ) )
{
break;
}
}

fclose( szFile );
}


public client_putinserver( id )
{
if ( is_user_connected( id ) )
{
JoinTime[ id ] = get_systime( );
Load ( id );
}
}

public client_disconnect ( id ) {

if ( PlayerGagged [ id ] )
Save ( id );
}

public SaveData ( client ) {

new Name [ 32 ];
get_user_name ( client, Name, 31 );

new _Gagged = PlayerGagged [ client ];
new _GagTime = PlayerGagTime [ client ];

new StrongData [ 1024 ];
formatex ( StrongData, sizeof ( StrongData ) - 1, "^"%i^" ^"%i^"", _Gagged, _GagTime );

new Save [ 1024 ];
format ( Save, sizeof ( Save ) - 1, "^"%s^" %s", Name, StrongData );

new Line [ 128 ], Linie, IsPlayer = false, Arg1 [ 32 ];

new FileOpen = fopen ( SaveDataFile, "rt" );
while ( !feof ( FileOpen ) ) {
fgets ( FileOpen, Line, 127 );
trim ( Line );

parse ( Line, Arg1, 31 );

if ( equali ( Arg1, Name ) ) {
write_file ( SaveDataFile, Save, Linie );
IsPlayer = true;
break;
}

Linie++;
}

fclose ( FileOpen );
if ( !IsPlayer )
write_file ( SaveDataFile, Save, -1 );
}

public LoadData ( client ) {

new Name [ 32 ];
get_user_name ( client, Name, 31 );

new Line [ 128 ], IsPlayer = false, Arg1 [ 32 ], Arg2 [ 32 ], Arg3 [ 32 ];
new FileOpen = fopen ( SaveDataFile, "rt" );

while ( !feof ( FileOpen ) ) {

fgets ( FileOpen, Line, 127 );
trim ( Line );

parse ( Line, Arg1, 31, Arg2, 31, Arg3, 31 );

if ( equali ( Arg1, Name ) ) {

PlayerGagged [ client ] = str_to_num ( Arg2 );
PlayerGagTime [ client ] = str_to_num ( Arg3 );

IsPlayer = true;
break;
}
}

fclose ( FileOpen );

if ( !IsPlayer ) {

PlayerGagged [ client ] = 0;
PlayerGagTime [ client ] = 0;


}
}

public command_chat( index )
{
static szArg[ 192 ], command2[ 192 ];

read_args( szArg, charsmax ( szArg ) );

if( ! szArg [ 0 ] )
return PLUGIN_CONTINUE;

remove_quotes( szArg[0] );

for( new x; x < sizeof command; x++ )
{
if ( equal ( szArg, command [ x ], strlen ( command [ x ] ) ) )
{
if ( get_user_flags ( index ) & Caccess [ x ] )
{
replace( szArg, charsmax ( szArg ), bars, "" );
formatex( command2, charsmax(command2), "amx_%s", szArg );
client_cmd( index, command2 );
}

break;
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CheckGag( id )
{
new szSaid[ 300 ];

read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
remove_quotes( szSaid );

if( !UTIL_IsValidMessage( szSaid ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

if ( PlayerGagged[ id ] == 1 )
{
PlayerGagged[ id ] = 1;

chat_color( id, "^1 Ai primit^4 gag^1 pentru limbaj vulgar, asteapta^4 %d^1 minute!", PlayerGagTime[ id ] );

return PLUGIN_HANDLED;
}

else
{
new i;
for( i = 0; i < get_pcvar_num ( gCvarWords ); i++ )
{
if( containi( szSaid, g_Words[ i ] ) != -1 )
{
if( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
{
if ( is_user_admin ( id ) )
{
return 1;
}
}

PlayerGagged[ id ] = 1;
PlayerGagTime[ id ] = get_pcvar_num ( gCvarSwearGagTime );
set_speak( id, SPEAK_MUTED );

chat_color( id, "^1 You've been^4 Auto-Gagged^1 for your behavior.^3 %d minutes^1 remaining", PlayerGagTime[ id ] );

//SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}
}
}

return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CommandGag( id )
{
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo Nu ai acces la aceasta comanda!" );
return 1;
}

new szArg[ 32 ], szMinutes[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax ( szArg ) );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_gag < nume > < minute >" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo Jucatorul specificat nu a fost gasit!" );
return 1;
}

if ( get_pcvar_num( gCvarAdminGag ) == 0 )
{
if ( is_user_admin( iPlayer ) )
{
client_cmd( id, "echo Nu poti da gag la Admini!" );
return 1;
}
}

read_argv( 2, szMinutes, charsmax ( szMinutes ) );

new iMinutes = str_to_num( szMinutes );

if ( iMinutes > get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteLimit ) )
{
console_print( id, "Ai setat %d minute, iar limita maxima de minute este %d! Setare automata pe %d.", iMinutes, get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ), get_pcvar_float ( gCvarGagMinuteLimit ) );
iMinutes = get_pcvar_num( gCvarGagMinuteLimit ) ;
}

get_user_name( iPlayer, szName, sizeof ( szName ) -1 );

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 1 )
{
client_cmd( id, "echo Jucatorul %s are deja gag!", GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 1;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = iMinutes;
set_speak( iPlayer, SPEAK_MUTED );

chat_color(0, "^1 ADMIN^4 %s^1 GAG^3 %s^1 for^4 %d^1 minutes", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ), iMinutes );
chat_color(iPlayer, "^1 Ai primit^4 gag^1 pentru limbaj vulgar." );

//SaveGagedPlayers( id );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public CommandUngag( id )
{
if( !(get_user_flags( id ) & COMMAND_ACCESS ) )
{
client_cmd( id, "echo Nu ai acces la aceasta comanda!" );
return 1;
}

new szArg[ 32 ];

read_argv( 1, szArg, charsmax( szArg ) );

if( equal( szArg, "" ) )
{
client_cmd( id, "echo amx_ungag < nume > !" );
return 1;
}

new iPlayer = cmd_target ( id, szArg, CMDTARGET_ALLOW_SELF );

if( !iPlayer )
{
client_cmd( id, "echo Jucatorul specificat nu a fost gasit!" );
return 1;
}

if( PlayerGagged[ iPlayer ] == 0 )
{
console_print( id, "Jucatorul %s nu are Gag!", GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );
return 1;
}

PlayerGagged[ iPlayer ] = 0;
PlayerGagTime[ iPlayer ] = 0;
set_speak( iPlayer, SPEAK_NORMAL );

chat_color(0, "^1 Admin^4 a dat %s^1 ungag^4 jucatorului %s.", GetInfo( id, INFO_NAME ), GetInfo( iPlayer, INFO_NAME ) );

Save( iPlayer );
return PLUGIN_HANDLED;
}

public Forward_GagThinker( iEntity )
{
if ( pev_valid( iEntity ) )
{
set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 ) ;

new id;
for ( id = 1; id <= gMaxPlayers; id++ )
{
if ( is_user_connected ( id )
&& ! is_user_bot( id )
&& PlayerGagged[ id ] == 1
&& PlayerGagTime[ id ] > 0
&& ( ( get_systime( ) - JoinTime[ id ] ) >= get_pcvar_num ( gCvarGagMinuteInSeconds ) ) ) {
JoinTime[ id ] = get_systime( );
PlayerGagTime[ id ] -= 1;

if ( PlayerGagTime[ id ] <= 0 )
{
PlayerGagTime[ id ] = 0;
PlayerGagged[ id ] = 0;
set_speak( id, SPEAK_NORMAL );
Save(id)
}
}
}
}
}stock GagThinker( )
{
new iEntity = create_entity ( "info_target" );

if( ! pev_valid ( iEntity ) )
{
return PLUGIN_HANDLED;
}

set_pev ( iEntity, pev_classname, gGagThinkerClassname );
set_pev ( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 1.0 );

return PLUGIN_HANDLED;
}

stock GetInfo( id, const iInfo )
{
new szInfoToReturn[ 64 ];

switch( iInfo )
{
case INFO_NAME:
{
new szName[ 32 ];
get_user_name( id, szName, sizeof ( szName ) -1 );

copy( szInfoToReturn, sizeof ( szInfoToReturn ) -1, szName );
}
}

return szInfoToReturn;
}

stock bool:UTIL_IsValidMessage( const szSaid[ ] )
{
new iLen = strlen( szSaid );

if( !iLen )
{
return false;
}

for( new i = 0; i < iLen; i++ )
{
if( szSaid[ i ] != ' ' )
{
return true;
}
}

return false;
}

public Load( id )
{
new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax ( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s", szIp );
nvault_get( iVault, szVaultKey, szVaultData, charsmax ( szVaultData ) );

new iGagOn[ 32 ], iGagTime [ 32 ];
parse( szVaultData, iGagOn, charsmax ( iGagOn ), iGagTime, charsmax ( iGagTime ) );

PlayerGagged[ id ] = str_to_num ( iGagOn );
PlayerGagTime[ id ] = str_to_num ( iGagTime );

}

public Save( id )
{

new szIp[ 40 ], szVaultKey[ 64 ], szVaultData[ 64 ];
get_user_ip( id, szIp, charsmax( szIp ) );

formatex( szVaultKey, charsmax( szVaultKey ), "%s", szIp );
formatex( szVaultData, charsmax( szVaultData ), "%i %i", PlayerGagged[ id ], PlayerGagTime[ id ] );

nvault_set( iVault, szVaultKey, szVaultData );
}

public plugin_end( )
{
nvault_close( iVault );
}
stock chat_color(const id, const input[], any:...)
{
new count = 1, players[32]
static msg[320]
vformat(msg, 190, input, 3)
replace_all(msg, 190, "!g", "^4")
replace_all(msg, 190, "!n", "^1")
replace_all(msg, 190, "!t", "^3")
replace_all(msg, 190, "!t2", "^0")

if (id)
players[0] = id;
else
get_players(players, count, "ch")


for (new i = 0; i < count; i++)
{
if (is_user_connected(players[i]))
{
message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i])
write_byte(players[i])
write_string(msg)
message_end()
}
}
}

Nume: Ultimate Gag
Versiune: 1.0
Link oficial: aici

Instalare:
1. Fisierul Ultimate_Gag.sma il puneti in addons/amxmodx/scripting
2. Fisierul Ultimate_Gag.amxx il puneti in addons/amxmodx/plugins
3. Intrati in fisierul addons/amxmodx/configs/plugins.ini si adaugati la urma:
Cod:
Ultimate_Gag.amxx

Cvar-uri (se adauga in fisierul amxmodx\configs\amxx.cfg): -

Comenzi administrative (se tasteaza in consola si trebuie sa fiti administrator):
Cod:
amx_gag nume
amx_ungag nume

Comenzi publice (se tasteaza in joc prin apasarea tastei Y): -

Module necesare (se sterge ; din fata modulului de mai jos; acestea le gasiti in fisierul amxmodx\configs\modules.ini: -

Imagini: -
avatar
DarkArms
Founders
Founders

Mesaje : 226
Data de inscriere : 23/09/2016
Varsta : 17
Localizare : Terra

http://lowgamers.forumgratuit.ro

Sus In jos

descarca Re: Ultimate Gag

Mesaj Scris de Dracu la data de Dum Noi 13, 2016 9:30 pm

Good Job!
Dracu
Dracu
Moderators
Moderators

Mesaje : 193
Data de inscriere : 11/11/2016

Sus In jos

descarca Re: Ultimate Gag

Mesaj Scris de Tipu la data de Mier Noi 23, 2016 1:30 pm

Good Job!
Tipu
Tipu
Administrators
Administrators

Mesaje : 151
Data de inscriere : 22/11/2016

Sus In jos

descarca Re: Ultimate Gag

Mesaj Scris de CelRau la data de Dum Noi 27, 2016 7:52 pm

Good Job!
CelRau
CelRau
Registered user
Registered user

Mesaje : 184
Data de inscriere : 26/11/2016

Sus In jos

descarca Re: Ultimate Gag

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum